TH EN
 
ราคาหลักทรัพย์

TCAP

ปรับปรุงเมื่อ : 20 ก.ย. 2562 16:40:00
ราคาล่าสุด

56.75 THB

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3,100,400

กราฟราคาหลักทรัพย์

บทความและรายงาน